7 Temmuz 2010

Ders 12

ЭТОТ ve ТОТ SÖZCÜKLERİ

Rusçada iki tür işaret zamiri vardır. Bunlar ЭТОТ ve ТОТ sözcükleridir. Этот daha yakındaki bir nesneyi işaret etmek için kullanılır, тот ise uzakta duran nesneleri göstermekte kullanılır. İşaret zamirleri de işaret edilen adın cinsine göre değişir.

Cins            Yakın               Uzak
М.р.        Этот стол          Тот стол
Ж.р.        Эта сумка           Та сумка
Ср.р.       Это письмо         То письмо


İşaret zamirleri önceki derste açıklanan ЭТО sözcüğü ile karıştırmamak gerek. İşaret zamirleriyle kullanılan "Это письмо…." ifadesi bir cümle içinde bir nesneye veya kişiye dikkat çekmek amacıyla söylenir ama bir netelemede bulunmaz. Yani asla tek başına bir cümle oluşturmaz. Bir cümle oluşturabilmesi için niteleyeci bir sözcüğe daha ihtiyaç duyulur.

Это стол. – Bu bir masadır. Этот стол мой. – Bu masa benimki.
Это сумка. – Bu bir çantadır. Эта сумка моя. – Bu çanta benimki.
Это письмо. – Bu bir mektuptur. Это письмо моё. – Bu mektup benimki.

Örnek cümleleri:

Этот дом твой? Да, этот дом мой. – Bu ev seninki mi? Evet bu ev benimki.
Эта комната моя? Нет, эта комната не твоя, та твоя. – Bu oda benimki mi? Hayır, bu oda senin değil, şuradaki seninki.
То кресло чьё? То кресло ваше? Да, то кресло наше. – Şu koltuk kiminki? Şu koltuk sizinki mi? Evet şu koltuk bizimki. 

Şimdi birkaç alaştırma yapalım.

5 Temmuz 2010

Ders 11

YENİ SÖZCÜKLER
Bu derste kullanacağımız sözcükleri ezberleyin:


сумка - çanta
кошка - kedi
книга (книги) - kitap (lar)
стол - masa
письмо - mektup
отец=папа - baba
мама - anne
родители - annebaba
ребёнок - çocuk
машина - araba
брюки - pantolon
карандаш (карандаши) - kurşunkalem (ler)
журнал (журналы) - dergi (ler)

ŞAHIS ZAMİRLERİNİN YALIN HALI

Rusça      Okunuşu             Türkçe
Я              [ya]                   Ben
Ты             [tı]                   Sen
Он            [on]                 O (eril)
Она         [ana]                 O (dişil)
Оно         [ano]                 O (nötr)
Мы           [mı]                    Biz
Вы            [vı]                    Siz
Они         [ani]                   Onlar2 Temmuz 2010

Ders 10

RUSÇADA İSMİN HALLERİ, -DE HALİ

Rusça bir cümlede sözcükler arasındaki ilişkiler sözcüğün sonundaki (bitimindeki) değişiklerle belirlenir. Ruşça ve Türkçe bu bakımdan aralarında benzerlik olan dillerdir. Rusça’da sözcükler arasındaki çeşitli ilişkileri gösteren altı durum vardır. 

1.Именительный падеж - И.п. - (yalın hali)
2.Родительный падеж - Р.п. (- in hali)
3.Дательный падеж - Д.п. (-e hali)
4.Винительный падеж - В.п. (-i hali)
5.Творительный падеж - Т.п. (araçlı hali)
6.Предложный падеж - П.п. (-de hali)

Bugün Предложный падеж (-de hali) hakkında konuşacağız

1 Temmuz 2010

Ders 9

KONUŞMA KILAVUZU

1) Rıza

Üçüncü derste 'да' söylemeyi öğrendik. Ama Rusça’da rıza göstermek için daha çok farklı kelimeler var.

Конечно [ka-nyeş-na] – tabii, tabi ki, elbette
Непременно [ni-pri-myenna] – mutlaka
Хорошо [ha-ra-şo] – peki
Ладно [lad-na] – peki, olur, tamam, olsun2) Hangi dilleri biliyorsunuz?

Bu derste yabancı diller hakkında konuşalım. Birisiyle tanışırken onun hangi dili konuştuğunu, Rusça/İngilizce/Türkçe bilip bilmediğini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki cümleler kullanın:

30 Haziran 2010

Ders 8

SORU ADILLARI 'ЧТО' - 'NE' ve  'КТО' – 'KİM'

Что? – cansızlar ve кто? – canlılar için kullanılır.
Dikkat!!! Что sözcüğü Што [şto] yazılmış gibi okunur 

Bu iki kelimeyi kullanarak 'Bu ne?', 'Bu kim?' 'Burada/orada ne var?' 'Burada/orada kim var?' gibi soruları oluşturabilirsiniz:

Что это? Это дом. – Bu ne? Bu bir evdir
Кто это? Это Али. – Bu kim? Bu Ali.
Что тут? Тут театр. – Burada ne (var)? Burada bir tiyatro (var).
А кто там? Там Айше. – Ya orada kim var? Orada Ayşe (var).


Böyle sorulardaki sözcük sırası önemli değildir. Yani Что там? ve Там что? aynı anlama gelir.

Ders 7

'EVET - HAYIR' SORU CÜMLERİ

Rusça’da Evet-hayır soru cümleleri genellikle sözcüklerin sırası değiştirilmeksizin, sadece sese soru tonlaması verilerek yapılır. Cümlenin sonunda soru işareti vardır tabii.

Это дом. – Bu ev.
Это дом? – Bu ev mi?

Это такси. – Bu taksi
Это такси? – Bu taksi mi?
Вöyle sorulara olumlu cevap verirken 'да' - evet kullanıp, sorudaki sözcükleri tekrarlayabilirsiniz: - Это студент? - Да, это студент veya daha kısa olarak Да, студент söyleyebilirsiniz

Это магазин? Да, (это) магазин. – Bu mağaza mı? Evet, (bu) mağaza.
Это Ахмет? Да, это Ахмет. – Bu Ahmet mi? Evet, bu Ahmet.
Это автобус? Да, это автобус. – Bu otobüs mü? Evet, bu otobüs.
Это парк? Да, парк. – Bu park mı? Evet, park.
Это Анкара? Да, это Анкара. – Bu Ankara mı? Evet bu Ankara.

Ders 6

Bu derste size yardımcı olacak sözcükleri dinleyip vurguya dikkat ederek okuyun ve kesinlikle öğrenin:

что? – ne?
это – bu,
a – ve, ya, da, ise
но – ama, fakat
и – ve
вот – işte (yakındaki şey için)
вон – işte (uzaktaki şey için)
тут – burada
там - orada